Keskustan Kärnä rajoittaisi valkoposkihankikantaa potkimisen ja hakkaamisen sijasta laillisesti ampumalla 

Politiikka

Kiusallisen suureksi paisunutta valkoposkihankikantaa tulisi kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk.) mielestä rajoittaa mieluummin luvan jälkeen ampumalla kuin potkimalla ja tappamalla golfmailalla tai muulla astalolla, kuten Kärnän mukaan nyt tapahtuu.

Kärnä toteaa, että EU:n lintudirektiivi on suurin valkoposkihanhikantaa rajoittava tekijä, mutta ongelma olisi ratkaistavissa myös kansallisesti.

Kärnän mukaan hallitusohjelman kirjaus riistakantojen hallinnasta kestävästi ja vahinkoja ehkäisten tukee tätä tavoitetta.

– Valkoposkihanhet aiheuttavat jo merkittävää haittaa ympäristölleen, viljelyksille sekä jopa ihmisten terveydelle. Karkoituslupien myöntämistä voitaisiin tehostaa hyvin helposti, eikä poikkeusluvilla tapahtuva metsästys ole kiellettyä, Kärnä kirjoittaa tiedotteessaan.

Virossa ja Tanskassa valkoposkihanhia metsästetään juuri tällaisella niin sanotulla suojametsästyksellä, vaikka ne ovat myös EU-maita.

– Miksi tätä keinoa ei käytetä myös meillä? Parasta toki olisi siirtää laji riistalajiksi ja aloittaa kannanhoidollinen metsästys, mutta se ei taida onnistua lintudirektiiviä muuttamatta, Kärnä otaksuu.

Mikko Kärnä on eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen.