Keskustan jäsenet mukana verkostokyselyssä

Turun yliopisto toteuttaa yhdessä Suomen Keskustan puoluetoimiston kanssa kyselytutkimuksen, jossa on tarkoituksena kerätä tietoa puolueen jäsenten poliittisista ja sosiaalisista verkostoista.

Tutkimuksen aihe perustuu kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen käynnistyneeseen keskusteluun poliittista ja sosiaalisista kuplista, taloussosiologian professori Pekka Räsänen kertoo.

Räsäsen ja taloussosiologian dosentti Arttu Saarisen mukaan yllättävä vaalitulos sai suomalaiset ymmärtämään, että oma näkemys yleisestä mielipiteestä voikin johtua sijoittumisesta arvo- ja elämäntapoja yhdistävän kuplan sisälle.

Kysely on osa Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamaa hanketta, jonka toteuttaa Turun yliopiston taloussosiologian oppiaine.

Kysely tehdään kaikille kuudelle suurimmalle eduskuntapuolueelle.

Kyselykirjeet ja -sähköpostit lähetetään 17.5. Tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2017. Puoluekohtaisia tuloksia esitellään sitä ennen puolueiden omissa julkaisuissa ja tilaisuuksissa.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä puolueen hallinnon kanssa siten, että jäsenten nimi- ja yhteystiedot eivät päädy missään vaiheessa tutkimusryhmälle.

Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä yksittäisen vastaajan antamia tietoja voi tunnistaa kerätystä aineistosta.

Aineiston tietosuojatusta arkistoimisesta ja tallentamisesta vastaa tutkimusryhmä. Aineistoa ei luovuteta tutkimusryhmän tai puoluetoimiston ulkopuolelle.