Keski-Suomen Keskusta: Sote-palvelut turvattava kaikille

Keskusta

Keskustan Keski-Suomen piiri vaatii, että tulevassa sote-uudistuksessa turvataan samat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille kansalaisille asuinpaikasta riippumatta.

Keski-Suomen piirin julkaisemassa tiedotteessa todetaan, että julkisuudessa esiin nostetut ajatukset siitä, että erikokoisilla kunnilla olisi erilaiset velvollisuudet sote-palveluiden tuottamiseen, asettaisivat kansalaiset eriarvoiseen asemaan.

Tilanne myös pahentaisi alueiden eriarvoisuutta, piirin tiedotteessa sanotaan.

– Keskustan Keski-Suomen piiri vastustaa tämän kaltaista palvelujen keskittämistä.

Keskustapiirin mukaan sote-palvelut ovat lähipalveluita ja niiden tulee olla saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta kohtuullisessa ajassa.

Keski-Suomen keskustalaisten mielestä maakuntauudistuksen myötä tulee kirjata ylös se minimitaso, mitä palveluita kunnasta tulee löytyä.

– On tartuttava siihen ongelmaan, jonka vuoksi uudistusta alettiin tehdä. Vahvistetaan rapautunutta perusterveydenhuoltoa, jotta saadaan erikoissairaanhoidon kustannuksia alas ja ihmiset oikeaan aikaan oikeanlaiseen hoitoon.

– Aikaisemmassa valmistelussa esillä ollut puolen tunnin saavutettavuus on pidettävä mukana asiaa valmisteltaessa. Lääkärin vastaanotolle on päästävä kotikunnassa.

Piirin mukaan sote-keskusteluissa tulisi painottaa pelkkien terveydenhuollon palveluiden ohella myls sosiaalipalveluita ja niiden saumatonta yhteistyötä terveydenhuollon kanssa.

– Yhteistyö sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välillä on avain asiakas- ja potilaslähtöisempään toimintaan. Tämän tulee olla yksi tärkeä tavoite uudistuksessa.