Kansanedustaja Kärnä avaisi lentoliikenteen ympärivuorokautiseksi

Finavia

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) kannattaa hallituksen selvitystä lentoasemien ympärivuorokautisesta toiminnasta.

Hän ehdottaa selvitystä myös siitä, voitaisiinko lentokenttiä ylläpitävästä valtionyhtiöstä Finaviasta erottaa lennonvarmistustoiminnot. Kärnä pitää hyvänä ratkaisuna ”käsijarruna toimineen” Finavian siirtämistä valtioneuvoston ohjaukseen.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti sunnuntaina Inarissa vieraillessaan, että hallitus on päättänyt selvittää lentoasemien suhteen niin sanotun Norjan mallin, jonka mukaisesti lentoasemille voitaisiin liikennöidä tarpeen vaatiessa vuorokauden ympäri.

Kärnä näkee sen luovan valtavasti mahdollisuuksia kotimaan lentoliikenteeseen.

– Norjassa on jo pitkään nähty, että lentoliikenne ja sen kehittämismahdollisuuksien tukeminen on kansallinen kysymys.

– Lentoasemien lakkauttamisista puhuminen pitää nyt lopettaa ja pikemminkin pohtia, millaisia mahdollisuuksia voidaan luoda, mikäli liikennöinti asemille on mahdollista ympäri vuorokauden. Ympärivuorokautinen liikennöinti on myös omiaan estämään epätervettä kilpailua, jota saattaa syntyä, mikäli kotimaan markkinassa on vain yksi suuri toimija.

Samassa yhteydessä pitäisi Kärnän mielestä selvittää, voitaisiinko lennonvarmistustoiminnot erottaa Finaviasta ja siirtää ne omaan yhtiöön tai suoraan valtiolle.

– Lennonvarmistus ei ole pelkästään taloudellinen, vaan myös turvallisuuspoliittinen kysymys. Suomen aluelennonjohto on tällä hetkellä Finavialla ja se on sille erittäin tuottoisaa liiketoimintaa. Olisi ehkä parempi, että tällaiset kansallisen turvallisuudenkin kannalta elintärkeät toiminnot olisi täysin erotettu liiketaloudellisista tavoitteista.

Hallitus linjasi omistajapolitiikassaan, että Finavian ohjaus siirretään liikenneministeriöltä valtioneuvoston kansliaan.

Kärnän mukaan tällä saadaan kaikki mahdolliset tehot irti Suomen lentoliikenteestä, jossa hän näkee valtavan kasvupotentiaalin.

– Sitä ei hyödynnetä pelkästään Helsinki-Vantaata kehittämällä tai Guggenheimiin investoimalla, vaan kokonaisvaltaisella sekä määrätietoisella asemaverkoston kehittämistyöllä.

Kärnä muistuttaa, että Norjassa Oslon Gardemoenin kenttä on kasvanut vahvasti nimenomaan kotimaan lentoliikenteen ansiosta.