Hannakaisa Heikkinen: Työntekijöiden ja työnantajien yhteistoimintaryhmiä maakuntiin

Sote

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen ehdottaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistoimintaryhmiä maakuntiin.

Heikkisen mielestä näin edistettäisiin sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamista. Hän muistuttaa, että uudistuksen tärkein osuus alkaa nyt, ja se koskettaa suoraan yli 200 000 työntekijää koko Suomessa.

– Ilman heitä uudistus ei onnistu. Näiden ammattilaisten äänen on kuuluttava ja heidän pitää aidosti pystyä osallistumaan siihen, miten uudistus käytännössä toteutetaan. Tämä on välttämätöntä etenkin parhaiden käytäntöjen levittämiseksi, Heikkinen perustelee.

Heikkinen pitää tärkeänä, että etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöitä edustavat järjestöt otetaan myös valtakunnallisessa päätöksenteossa mukaan sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamiseen.

– Uudistusta johtavan hallituksen reformiministerityöryhmän työn tueksi voitaisiin luoda työntekijäjärjestöjen sekä työnantajan edustajista koostuva seuranta- ja arviointiryhmä, Heikkinen ehdottaa.

Työntekijät ovat odottaneet hallitukselta linjauksia asemastaan sote- ja maakuntauudistuksessa.

Heikkinen kiittelee sitä, että hallitus selvensi henkilöstön tulevaisuutta ja tähdensi henkilöstöstä huolehtimista muutostilanteissa.

– Uskon, että tämä luo osaltaan hyvän pohjan sille, että sote- ja maakuntauudistus voidaan viedä mahdollisimman laajassa yhteistyössä maaliin, Heikkinen sanoo.