Viranomaisten laintulkintaa tulee voida kritisoida julkisesti Suomessa. Jani Mäkelältä täysin aiheellinen kritiikki, joka ei ole ”sekaantumista” esitutkintaan vaan perusteltu huoli sananvapauden tilasta maassamme.

— Ville Tavio (@VilleTavio) October 29, 2019