Hilkka Kemppi:

Ilman raippaa työnhaku on uutta luova projekti

Blogi

Jokainen raviurheilua harrastava tietää, että maalisuoralla piiskaa heiluttamalla ei voi ajaa voittoon, jos on ensin ajanut kärkijuoksijan taakse passiin tai jos hevosta on valmennettu väärin.

Yhtälailla työttömyyden kohdalla raipalla uhkailu ei tuo onnea.

Jos kokee, että Työ- ja elinkeinotoimistoista postitse lähetetty paperille tulostettu työnhakukuulutus on tätä päivää, uppoaa samaan suohon, johon Jyrki Kataisen (kok.) hallitus lankesi rakennepoliittisia kiristyksiä laatiessaan.

On nöyryyttävää, että TE-toimistojen työntekijöiden ammattitaidon sijaan luotamme paperille painettuihin työtarjousten määräkiintiöihin.

TE-toimistot lähettivät viime vuonna 564 000 työtarjousta, joihin vastaamatta jättämistä seurasi pahimmillaan karenssi ja nälkä. Samaan aikaan työttömien määrä kasvoi.

Päättömässä noidankehässä on helppo päätyä lopputulemaan: työllistämispalveluissakaan määrä ei korvaa laatua.

Työnvälityksen tehostaminen kaipaa kiireesti edistyksellistä uudistamista.

Nykyiset järjestelyt kuluttavat valtavia resursseja turhaan etsiäkseen kiikareilla muutamaa elämäntapatyötöntä. Yhteiskunnallinen diskurssi on vinoutunutta.

Työtöntä tulee tukea niin, että hänen työkykynsä vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia ja että hänellä on ajankohtaiset tiedot ja taidot työllistyä.

Valtion tehtävä on tukea ensisijaisesti niitä, jotka eivät työllisty markkinaehtoisesti. Työllistymisen turvana tulee olla tasa-arvoinen koulutus, hyvinvointipalvelut ja uraohjaus.

Karenssien ja julkisen nöyryyttämisen sijaan tarvitaan rohkeutta luoda vuorovaikutteiset sähköiset työnvälityspalvelut, löytää Suomen vahvuudet työpaikkojen syntymiseksi ja palvelumuotoilla tukitoimet uudelleen.

Työllistämisen edistämisessä tulisi keskittyä ennen kaikkea tarpeettoman byrokratian purkamiseen ja sosiaaliturvan uudistamiseen kohti perustuloa niin, että työllistyminen on aina kannattavaa.

Uskon vakaasti, että SLUSH-tilaisuuksien kaltaiset verkostoitumistilaisuudet ovat osa 2010-luvun ratkaisua. Enemmistö työnhakijoista etsii jo nyt työpaikkoja omatoimisesti.

Haluan palauttaa työllistämisen kiristämissuunnitelmat takaisin valmisteluun.

Hilkka Kemppi

Haluan palauttaa työministeri Jari Lindströmin työllistämisen kiristämissuunnitelmat (18.4.2016) takaisin valmisteluun.

Työttömyyden luoma sosiaalinen ja taloudellinen paine on jo itsessään painava kannustin työpaikan etsimiseen. Energia tulee suunnata raipan sijaan työpaikkojen syntymiseen, työkyvyn edistämiseen ja työnvälityspalveluiden modernisointiin.

Työllistämisen palvelut tulee rakentaa sellaisen luottamusyhteiskunnan varaan, jossa jokaisen ihmisen ihmisarvo ja kyvyt tunnistetaan statuksesta huolimatta.

Tähän työhön tarvitaan myös työmarkkinajärjestöjen ammattitaitoa. 2010-luvulla työnhaku ei voi olla julkisen nöyryytyksen arvoinen rikos, vaan eri tahojen yhteinen uutta luova projekti.

Hilkka Kemppi Hilkka Kemppi on keskustan ensimmäisen kauden kansanedustaja ja Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja.