Kuluttajien luottamus korkeimmillaan vuosikausiin

Myös EK:n kaikki luottamusindikaattorit nousussa
Talous

Kuluttajien luottamus talouteen on korkeimmillaan vuosikausiin, kertoo Tilastokeskus. Luottamus on viimeksi ollut yhtä korkealla helmikuussa 2011.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 19,5, kun se oli marraskuussa 17,6 ja vuosi sitten joulukuussa vain 2,4.

Ihmisten odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyyden vähentymisestä paranivat joulukuussa edelliseen kuukauteen verrattuna.

Sen sijaan arvio kotitalouden säästämismahdollisuuksista pysyi entisellään. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kaikki luottamusta mittaavat osatekijät vahvistuivat selvästi.

Vastaajista 45 prosenttia uskoi Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana, mutta 15 prosenttia katsoi talouden huononevan.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti 27 prosenttia ja työttömyyden vähenemiseen 37 prosenttia vastaajista.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin haastateltiin joulukuussa 1 200:aa ihmistä.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton kaikkien päätoimialojen luottamusindikaattorit nousivat marraskuusta.

EK:n johtavan ekonomistin Penna Urrilan mukaan eniten vahvistui rakentamisen luottamus, joka nousi seitsemän pistettä. Tilauskannan kuvataan olevan lähellä normaalia.

Teollisuuden luottamusindikaattori kohosi joulukuussa viisi pistettä, ja se on nyt lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa.

Teollisuusyrityksistä 78 prosenttia ilmoitti joulukuussa kapasiteettinsa olevan täysin käytössä.