Anna-Mari Vimpari:

Aatteelliseen työhön tarvitaan resursseja

Blogi

Viime viikkoina on taas riittänyt parranpärinää poliittisten avustajien roolista ja määrästä. Hallitusneuvotteluissa päätettiin SDP:n johdolla, että valtioneuvoston palveluksessa olevien poliittisten avustajien ja valtiosihteerin määrää lisätään viime kaudesta.

Ministerin ja kansanedustajan tehtävät ovat itsessään niin vastuullisia ja aikaavieviä, että avustajia tarvitaan. Tiedon louhintaan, töiden organisointiin, viestintään ja sidosryhmien hoitamiseen pitää olla apua saatavilla.

Suomessa on hyvä ja pitkä perinne, jossa virkamiehet eivät vaihdu hallitusvastuun mukana. Tästä syystä myös ministeriöön tarvitaan poliittisia avustajia tukemaan ministerin poliittista ohjausta.

Asiantuntevaa avustajakuntaa ja aatteellisen työn ammattilaisia tarvitaan kuitenkin myös puolueen piiriin, riippumatta siitä onko keskusta hallituksessa tai oppositiossa. Näkisinkin mielelläni paremman tasapainon hallitusta palvelevien ja muiden politiikan ammattilaisten välillä. Niin kauan kun demokratiamme perustuu puolueisiin, niiden toimintaedellytyksistä ja taloudellisista resursseista täytyy pitää huolta.

Erityistä huolta kannan puoluetoiminnan resurssoinnista. Puoluetoiminta tarvitsee ammattilaisensa eikä pyöri pelkällä vapaaehtoisvoimalla. 

Aatteellinen työ tai osallistuminen poliittiseen toimintaan pitää turvata jokaisesta Suomen kolkasta lompsan paksuuteen katsomatta. Ainakaan keskusta ei voi tyytyä siihen, että puoluetoimistot typistyvät pelkiksi kampanjaorganisaatioiksi.

Puoluetoimistoissa pitää olla omaa tulevaisuutta luotaavaa tutkimustoimintaa sekä aidot taloudelliset resurssit osallistaa ihmisiä puoluetyöhön riippumatta puolueen kulloisesta hallitus- ja oppositioasemasta. Myös eduskuntaryhmällä tulee olla perusedellytykset hoitaa paitsi eduskuntatyötä myös tukea kansanedustajien kansalaisviestintää.

Olemme aikeissa tiivistää yhteistyötä puoluetoimiston, eduskuntaryhmän kanslian ja erityisavustajien kanssa, mutta myös resurssoinnin painopistettä on syytä miettiä. Puoluetoiminta ei elä ja kehity pelkällä alkiolaisella hengellä niin väkevä kuin se onkin.
 

Anna-Mari Vimpari Anna-Mari Vimpari on keskustan eduskuntaryhmän pääsihteeri.